Informacje o Drzewie Genealogicznym
drzewo Drzewo genealogiczne

Litania za zmarłych ...

Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych udziel duszom sług i służebnic Twoich odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez pokorne prośby nasze dostąpią zbawienia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Kilka informacji o danych zawartych na stronie:

1. Na naszej stronie nie gromadzimy i nie przechowujemy informacji podlegających przepisom ustawy o ochronie danych osobowych. Więcej informacji o danych osobowych i ich ochronie można znaleźć na stronach GIODO:

http://www.giodo.gov.pl/319/j/pl/

http://www.giodo.gov.pl/319/id_art/974/j/pl/

http://www.giodo.gov.pl/319/id_art/973/j/pl/

2. Wszelkie zauważone błędy, braki lub uzupełnienia proszę zgłaszać na adres pocztowy: kozmice@poczta.onet.pl

3. Zachęcam do współpracy wszystkich którzy odnaleźli tutaj swoich przodków.

Od autora:

Na dziś (dane uaktualniane - stan czerwiec 2010 ) w drzewie znajduje się 3100 nazwisk, 11340 rodzin, ponad 72 tysięcy wpisanych dat.
Obszar który jest dokładniej uwzględniony to: Koźmice Małe i Wielkie , Byszyce , Bugaj, Taszyce, Pawlikowice, Siercza, Gorzków, część Raciborska.

Czas jaki obejmuje wiekszość danych to okres od XVIII wieku do współczesności. Osoby które mają korzenie w okolicy Koźmic mogą doliczyć się 10 pokoleń przodków.
Najczęściej występujące nazwiska to : Baran(442), Batko(948), Chlebda(864), Cholewa(583) ,Dańda(441), Gabryś(793), Grochal(555), Hajduk(224), Jamróz(189), Jędrzejczyk(224) Kaczor(851), Kapusta(475), Kowal(369), Kurek(179), Kusina(246), Kurowski(226), Michalik(391), Nawalany(320), Piątek(443), Pirowski(381), Popek(349), Ptak(235), Półtorak(321), Sosin(281), Stachura(721), Stryszowski(328), Surówka(427), Ślęczka(229) Wandas(258) Wilk(266), Windak(339), Woźniak(180), Zając(157).

Te trzydzieści pięć najbardziej popularnych nazwisk nosi co trzecia osoba w "drzewie".

Małżeństwa:
- 14 osób zawarło po 4 małżeństwa
- 136 osób zawarło po 3 małżeństwa.

Wielodzietne rodziny:
5 dzieci miało 429 rodzin
6 dzieci - 296 rodzin
7 dzieci - 267 rodzin
8 dzieci - 197 rodzin
9 i ponad 9 (9+) dzieci miało 461 rodzin.
Najdzietniejsza rodzina Władysław Chwastek i Wiktoria Michalik miała 22-ścioro dzieci, z których tylko czworo nie zmarło w bardzo wczesnym dzieciństwie.

Statystycznie co trzecia osoba urodziła się więc w rodzinie wielodzietnej 5+ .

Ilustracja: Zapis z Kapitularza parafi Wieliczka odczytał dla nas Leszek Windak: chrzest Jana syna Marcina Mamrzo(?) i Ewy ze wsi Koźmice, Rodzice chrzestni : Jakub Knap i Dorota Szewcowa z Wieliczki.

Autor:

Piotr Kaczor
email: kozmice@poczta.onet.pl
Kapitularz - 1591
kozmice.pl