Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: Antoni Dudzik
¯ona: Apolonia Hartabus Urodzony: 1 II 1931 Zmar³: 17 V 1996
Ojciec: Stefan Hartabus Matka: Maria Gabryœ
Dzieci
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008