Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: Bronis³aw Domanik
Ojciec: Franciszek Domanik Matka: Aniela Kapusta
¯ona: Helena Domanik
Dzieci
K Domanik
M Domanik
M Domanik
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008