Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: Janusz Kusina
Ojciec: W³adys³aw Kusina Matka: Zofia Domanik
¯ona: El¿bieta Mro¿ek
Dzieci
M Aleksander Kusina
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008