Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹æ: Tadeusz Pó³ch³opek
Matka: Maria Pó³ch³opek
Æona: Zofia Hajduk Urodzony: 19 IX 1935 KoŸmice Wielkie 208 Ma³æeństwo: 14 XI 1954 Tadeusz Pó³ch³opek Gorzków Zmar³: 17 IX 1990
Ojciec: Józef Hajduk Matka: Anna Poznańska
Dzieci
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008