Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: Ryszard Kusina
Ojciec: Stanis³aw Kusina Matka: Cecylia G³owacka
¯ona: Agnieszka Pawlik
Dzieci
K Oliwia Kusina
K Anita Kusina
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008