Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: Bronis³aw Kusina
Ojciec: Stanis³aw Kusina Matka: Wiktoria Pirowska
¯ona: Stanis³awa Dudek
Dzieci
K Jolanta Kusina
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008