Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹æ: Wawrzyniec Pirowski Urodzony: 10 VII 1857 KoŸmice Wielkie 152 Zmar³: 1905 Wieliczka chrzestni Jan Kapusta i Zofia Janowa Konieczniak
Ojciec: Jan Pirowski Matka: Jadwiga Tofin
Æona: Julia Kulik Urodzony: 1860 Zmar³: 1947
Dzieci
M Jan Pirowski Urodzony: 10 V 1859 Zmar³: 1942
M W³adys³aw Pirowski Urodzony: 1883 Ma³æeństwo: 17 II 1912 Matylda Olesińska Zmar³: 1946
K Maria Pirowska Urodzony: 1885
M Józef Pirowski Urodzony: 1886
M Stanis³aw Pirowski Urodzony: 1891 Zmar³: 1942
M Feliks Pirowski Urodzony: 1893
M Wojciech Pirowski Urodzony: 1899 Zmar³: 1944
K Zofia Pirowska Urodzony: 1901
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008