Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: Stanis³aw Choroba
Ojciec: Franciszek Choroba Matka: Joanna Chlebda
¯ona: Bogus³awa Slawomira Panek
Ojciec: Zygmunt Panek Matka: Stanis³awa Chlebda
Dzieci
K Magdalena Choroba
M Szymon Choroba
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008