Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: Adam Partyka
¯ona: Krystyna Sobula
Ojciec: Stanis³aw Sobula Matka: Zofia Batko
Dzieci
M Pawe³ Partyka
K Agata Partyka
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008