Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: Jan Wieczorek
Ojciec: Jan Wieczorek Matka: Weronika Pó³torak
¯ona: El¿bieta Lichota
Dzieci
M Grzegorz Wieczorek
K Marta Wieczorek
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008