Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: Pawe³ Lazar
¯ona: Barbara Pó³torak
Ojciec: Andrzej Antoni Pó³torak Matka: Stefania Nawalany
Dzieci
M Piotr Lazar
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008