Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: Wiktor Pó³torak
Ojciec: Andrzej Antoni Pó³torak Matka: Stefania Nawalany
¯ona: Zofia ?
Dzieci
M Leszek Pó³torak
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008