Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: Dariusz Pó³torak
Ojciec: Stanis³aw Pó³torak Matka: Krystyna Kaczor
¯ona: Edyta ?
Dzieci
M Pó³torak
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008