Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: Irenesz Nowakowski
¯ona: Katarzyna Gabryœ
Ojciec: Ryszard Gabryœ Matka: Teresa Dêbowska
Dzieci
K Natalia Nowakowska
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008