Dawna Gmina Kozmice Wielkie - luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: W³adys³aw Krawczyk
Ojciec: Antoni Krawczyk Matka: Marianna Bugaj
¯ona: Aniela Chlebda
Ojciec: Franciszek Chlebda Matka: Anna Chlebda
Dzieci
M Stanis³aw Krawczyk
Copyright: www.kozmice.pl

Widzisz bledy - napisz do nas: poczta@kozmice.pl


Utworzone str.Web Cumberland Family Tree, 20 II 2008