Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: Stanis³aw Kraj
¯ona: Monika Polak
Ojciec: Boles³aw Polak Matka: Janina Pó³torak
Dzieci
K Katarzyna Kraj
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008