Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: Stanis³aw Ciuruœ
¯ona: Halina Frejek
Ojciec: Józef Frejek Matka: Kazimiera Zgud
Dzieci
M Tomasz Ciuruœ
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008