Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: Jan Windak
Ojciec: Mieczys³aw Windak Matka: Maria Tomasik
¯ona: Stefania Grochal
Ojciec: Wojciech Grochal Matka: Helena Róg
Dzieci
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008