Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: Franciszek Windak Urodzony: 2 XI 1942 Zmar³ : 23 XII 2008
Ojciec: Franciszek Windak Matka: Marianna Kapusta
¯ona: Urszula Tworzowska
Dzieci K: El¿bieta Windak M: Wojciech Windak
Copyright: kozmice.wieliczka.eu11 III 2009