Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: Jan Duœko
Ojciec: Stanis³aw Duœko Matka: , Sys³o
¯ona: Stefania Herzog
Ojciec: Stefan Herzog Matka: Maria Chorobik
Dzieci
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008