Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: Stanis³aw Przepolski
Ojciec: Leszek Przepolski Matka: W³adys³awa Batko
¯ona: Ryszarda Batko
Ojciec: Alfred Batko Matka: Ryszarda Batko
Dzieci
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008