Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: Wojciech Tatarczuch
Ojciec: Bronis³aw Tatarczuch Matka: Albina Braœ
¯ona: Iwona Pilch
Dzieci Mariusz Tatarczuch Izabela Tatarczuch Daniel Tatarczuch
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008