Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: Tomasz Chorobik Urodzony: 1774 Zmar³: 12 II 1844 KoŸmice Wielkie 105
¯ona: Agnieszka Chorobik Urodzony: 1781 KoŸmice Wielkie 87
Ojciec: Micha³ Chorobik Matka: El¿bieta Helena Grochal
Dzieci
K Franciszka Chorobik Urodzony: 19 II 1816 KoŸmice Wielkie 41
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008