Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: Tomasz Popek Adres: Anna Leœniak KoŸmice Wielkie 20
¯ona: Anna Leœniak Adres: Tomasz Popek KoŸmice Wielkie 20
Dzieci
K Regina Popek Urodzony: 14 XII 1818 KoŸmice Wielkie 20 Zmar³: 24 IV 1834 KoŸmice Wielkie 32
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008