Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: Marcin Podoski Adres: Magdalena Gabryœ KoŸmice Wielkie 50
¯ona: Magdalena Gabryœ Adres: Marcin Podoski KoŸmice Wielkie 50
Ojciec: Mateusz Gabryœ Matka: Zofia Jadwiga Wrona
Dzieci
K Regina Podoski Urodzony: 23 III 1804 KoŸmice Wielkie 50
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008