Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: Rafa³ Ciaputa
¯ona: Maria Miœkiewicz
Ojciec: Mieczys³aw Miœkiewicz Matka: Maria Kapusta
Dzieci
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008