Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: Kazimierz Pietrzyk
Ojciec: Stanis³aw Pietrzyk Matka: Helena Chlebda
¯ona: Krystyna Ostrowska
Ojciec: Jan Ostrowski Matka: Aniela Popek
Dzieci
M Krzysztof Pietrzyk
K Halina Pietrzyk
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008