Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: Marek Dro¿d¿
¯ona: Ma³gorzata Kapusta
Ojciec: Stanis³aw Kapusta Matka: Krystyna Ciaptacz
Dzieci
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008