Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: Micha³ Jaszczyk
¯ona: Wanda Perz
Ojciec: Franciszek Perz Matka: Stanis³awa Ptak
Dzieci
M Pawe³ Jaszczyk
M Jaszczyk
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008