Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

¯ona: Marianna Podgórny Adres: Stojowice 5
Dzieci
K Barbara Podgórny Dañda Urodzony: 30 XI 1865 Stojowice Ma³¿eñstwo: 28 VII 1890 Walenty Stachura Wieliczka Adres: Walenty Stachura KoŸmice Wielkie 89 , 161 Zmar³: 19 V 1946 KoŸmice Wielkie 203
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008