Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: Tadeusz Migda
Ojciec: Walenty Migda Matka: Bronis³awa Kie³basa
¯ona: Zofia Pudlik
Ojciec: Jan Pudlik Matka: Janina Joanna Nawalany
Dzieci
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008