Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: Piotr Róg Adres: Katarzyna Dobosz Siepraw 84
¯ona: Katarzyna Dobosz Adres: Piotr Róg Siepraw 84
Dzieci
M Jan Róg Urodzony: 12 X 1844 Siepraw 84 Ma³¿eñstwo: 24 XI 1868 Marianna Kania Wieliczka
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008