Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: Jan Kapusta
Ojciec: Stanis³aw Kapusta Matka: Anna Koziedlak
¯ona: Stanis³awa Dziura
Ojciec: Stanis³aw Dziura Matka: Anna Hajduk
Dzieci
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008