Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: W³adys³aw Czajczyk
Ojciec: Józef Czajczyk Matka: Stefania Cygan
¯ona: Genowefa Róg
Ojciec: Franciszek Róg Matka: Anna Romaniec
Dzieci
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008