Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: Andrzej Sosin
Ojciec: Henryk Sosin Matka: Stanis³awa Siwek
¯ona: Franciszka Choroba
Ojciec: Franciszek Choroba Matka: Joanna Chlebda
Dzieci
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008