Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: Jan Chlebda Urodzony: 25 X 1866 Byszyce 26
Ojciec: Andrzej Chlebda Matka: Agnieszka Pitala
¯ona: Marianna Suder
Ojciec: Jan Suder Matka: Marianna Dobosz
Dzieci
M Antoni Chlebda Urodzony: 13 I 1896 Byszyce 26
M Stanis³aw Chlebda Urodzony: 23 II 1897 Byszyce 26 Ma³¿eñstwo: 1922 ?
K Anna Chlebda Urodzony: 1 III 1898 Byszyce 26
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008