Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: Rafa³ Tomana
¯ona: Monika Dudzik
Ojciec: Krzysztof Dudzik Matka: Marianna Tkacz
Dzieci Kamila Tomana
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

dzieki za uzupe³nienia


Utworzone w dniu 20 II 2008