Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: Julian Gumulski
Ojciec: Stanis³aw Gumulski Matka: Maria Pracuch
¯ona: Maria Windak
Ojciec: Jan Windak Matka: Wiktoria Duda
Dzieci
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008