Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: Adam Paluch
Ojciec: Micha³ Paluch Matka: Maria Figiel
¯ona: El¿bieta Machna
Ojciec: W³adys³aw Machna Matka: Stanis³awa Marcinek
Dzieci
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008