Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: Jakub Dyras
Ojciec: Micha³ Dyras Matka: Katarzyna Talarek
¯ona: Marianna Gruca
Ojciec: Marcin Gruca Matka: Helena Kozio³
Dzieci
M Stanis³aw Dyras Urodzony: 16 IV 1890 Sikorzyniec 26
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008