Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: Franciszek Czajczyk
¯ona: Teresa Siatka
Dzieci
M Pawe³ Czajczyk Urodzony: 12 I 1903 Siepraw
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008