Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: Stanis³aw Dudzik
Ojciec: Stanis³aw Dudzik Matka: Rozalia Majcher
¯ona: Anna Dymek
Dzieci M Mikael Dudzik K Magdalena Dudzik
Copyright: kozmice.wieliczka.eu19 X 2010