Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: W³adys³aw Dudzik
Ojciec: Stanis³aw Dudzik Matka: Rozalia Majcher
¯ona: Zofia Robak
Dzieci K Kinga Dudzik K Aneta Dudzik
Copyright: kozmice.wieliczka.eu


19 X 2010