Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: Stanis³aw Palim¹ka
Ojciec: Jan Palim¹ka Matka: Stanis³awa Bañdura
¯ona: Zofia Pó³torak
Ojciec: Stanis³aw Pó³torak Matka: Zofia Nawalany
Dzieci
M Leszek Palim¹ka
K Agata Palim¹ka
K Agnieszka Palim¹ka
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008