Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: Piotr Handzlik
¯ona: Agnieszka Palim¹ka
Ojciec: Stanis³aw Palim¹ka Matka: Zofia Pó³torak
Dzieci
M Edgar Handzlik
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008