Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: Jan D¹browski
Ojciec: Stanis³aw D¹browski Matka: Aniela Kordula
¯ona: Bronis³awa Gabryœ
Ojciec: Wojciech Gabryœ Matka: Marianna Kapusta
Dzieci
K Michalina D¹browska
M Stanis³aw D¹browski
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008