Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹¿: Marian Oramus
Ojciec: Teofil Oramus Matka: Kazimiera Wrona
¯ona: Michalina D¹browska
Ojciec: Jan D¹browski Matka: Bronis³awa Gabryœ
Dzieci
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008