Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹æ: Micha³ Popiński Kowal Urodzony: 1754 Adres: Regina Wilk KoŸmice Wielkie 84
Ojciec: , Popinski Kowal Matka: Franciszka Kowalska
Æona: Regina Wilk Urodzony: 1756 Adres: Micha³ Popiński Kowal KoŸmice Wielkie 84
Dzieci
M Józef Kowal Popienski Urodzony: 1780 KoŸmice Wielkie 84 Zmar³: 25 X 1788 KoŸmice Wielkie 84
M Jakub Kowal Urodzony: 1782 KoŸmice Wielkie 84 Ma³æeństwo: 24 XI 1818 Agnieszka Chorobik Adres: Agnieszka Chorobik KoŸmice Wielkie 36
K Agnieszka Kowal Urodzony: 1785 KoŸmice Wielkie 84 Zmar³: 9 XI 1794 KoŸmice Wielkie 84
M Antoni Popiński Kowal Urodzony: 19 V 1787 KoŸmice Wielkie 84 Zmar³: 30 XI 1787 KoŸmice Wielkie 84
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008