Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

M¹æ: Popinski Kowal
Æona: Franciszka Kowalska Urodzony: 1705 Zmar³: 4 I 1787 KoŸmice Wielkie 32
Dzieci
M Micha³ Kowal Urodzony: 1736 KoŸmice Wielkie 32 Adres: £ucia ? KoŸmice Wielkie 32 Zmar³: 20 III 1802 KoŸmice Wielkie 2
K Rozalia Popiński Kowal Urodzony: 1751 Zmar³: 28 I 1827 KoŸmice Wielkie 88
M Micha³ Popiński Kowal Urodzony: 1754 Adres: Regina Wilk KoŸmice Wielkie 84
K Regina Papinska Papieska Pompińska Urodzony: 1757 Zmar³: 28 III 1794 KoŸmice Wielkie 7
M Jakub Popek Popiński Popczeński Urodzony: 1779 Ma³æeństwo: 28 XI 1803 Rozalia Gabryœ Adres: Jadwiga Chorobik KoŸmice Wielkie 32
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008